Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver vilken data Liv & Loke ("Liv & Loke", "Vi", "Oss") samlar in, i vilket syfte detta sker, hur vi hanterar datan, på vilket sätt du kan ha kontroll över din data, samt hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy gäller när du använder hemsidan (www.livloke.com), samt tjänster som ingår i eller på en webbplats som administreras av Liv & Loke. Med "Personuppgifter" menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig, så som (men inte begränsad till) namn, email adress, adress, telefonnummer och IP-adress.

Liv & Loke är ansvarig i enlighet med dessa villkor, och ansvarar för behandling enligt gällande lagstiftning. Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller dina rättigheter, kontakta:

Liv & Loke, email: info@livloke.com

När samlar vi in personlig data?
Vi samlar in din personliga data när du ger oss denna direkt genom att fylla i en tillåtelse (exempelvis lägga en order eller prenumerera på vårt nyhetsbrev), när tredje part så som samarbetspartners tillhandahåller detta, eller när personlig data samlas in automatiskt, detta inkluderar:

• När du går in på vår hemsida. Vår hemsida använder cookies, för att veta mer om användandet av cookies, pixlar eller liknande teknologi samt hur du kan hantera dessa, vänligen läs vår policy om Cookies.
• När du köper produkter från oss online.
• När du kontaktar oss eller vi kontaktar dig för att medverka i undersökningar, tävlingar eller kampanjer.
• När du kontaktar vår kundsupport online (chatt, email, sociala medier eller liknande) eller över telefon.
• När du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
• När du lägger en order eller skapar ett konto på vår hemsida.
• När du interagerar med oss på sociala medier (genom att nämna/tagga/följa eller kontakta oss direkt).

Vilka personuppgifter behandlas?
Förutom all personligt data vi sparar enligt ovan, sparas även teknisk data vilket kan inkludera den URL du når hemsidan från, unika enhets ID:n, språk, browser, nätverk- och datorprestanda, information om vilket operativsystem du använder och platsdata.

Varför behöver vi dina personuppgifter och hur använder vi dem?
Vi samlar in din personliga data för att förbättra och utveckla vår hemsida för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse samt service. Vi behöver också din privata data för att hantera dina förfrågningar och köp. Samt för att vara mer användarvänlig för dig genom att anpassa erbjudanden, skyltning av produkter och hur vi fullföljer våra plikter och åtaganden gentemot dig, detta inkluderar:

• För att hantera beställning, uppfyllande och administration av ditt köp.
• För att fullgöra Liv & Lokes rättsliga och juridiska förpliktelser.
• För att kunna hantera kundtjänstärenden, så som att hantera förfrågningar, korrigera fel i order eller kundinformation.
• För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system genom analys av statistiska datamönster och beteenden på vår hemsida.
• För att kunna tillhandahålla dig med relevanta rekommendationer, erbjudanden, och kundsupport baserat på vad du och människor med liknande beteende har tittat på och visat intresse för, både generellt samt som riktat.
• För att skapa ett konto på vår hemsida.
• För att kontakta dig via SMS, email eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vänligen notera att detta endast görs då du har gett samtycke och du kan när som välja att avstå från, eller helt avbryta all prenumererande kommunikation från Liv & Loke.
• För att ta del av undersökningar och för att mäta kundnöjdhet.
• För att använda din data till att övervaka användandet av vår hemsida och försäkra att vår hemsida är presenterad i det mest effektiva och relevanta sätt för dig, din enhet och dina default inställningar (så som språk och geografisk plats).

Vem delar vi din personliga data med?
Vi kan dela din information och personliga data med andra företag för att vi ska kunna erbjuda vår tjänst till dig. Detta inkluderar betalningsleverantörer, budfirmor och andra väl valda tredje parter, så som vår hostleverantör, marknadsbyråer och reklampartners som assisterar oss med att kunna erbjuda dig en positiv kundupplevelse. Vi intygar dock att all hantering av persondata hanteras med hög säkerhet och sekretess.

Vi använder Shopify Payments som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Shopify Payments när kassan laddas, för att Shopify Payments ska kunna hantera ditt köp.

Vad är dina rättigheter och valmöjligheter?
Du har rättigheter vad gäller din personliga data och du kan påverka din information samt vad som sparas. Liv & Loke kommer, på eget initiativ eller på kundens initiativ, justera data som påfinns vara inkorrekt. Du kan också vid valfritt tillfälle begära att vi raderar din data eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du är även berättigad tillgång till all personlig data vi har om dig och kan begära att vi skickar över denna till dig. Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter, vänligen kontakta Liv & Loke.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att avregistrera dig direkt i ett nyhetsbrev du mottagit genom att klicka på "Unsubscribe from this list". Du är alltid välkommen att kontakta vår kundsupport för att få hjälp att ändra dina kommunikationsinställningar.

Hur hanterar och skyddar vi dina personuppgifter?
I enlighet med gällande lagstiftning lagras inte personlig data under en längre period än vad som är nödvändigt för syftet beskrivet i denna policy. Liv & Loke kommer lagra din personliga data så länge du är kund hos oss. För marknadsföringssyften raderas data när den inte länge är relevant eller nödvändig för analys eller direkt marknadsföring för syftena vilka de har blivit insamlade för att uppfylla. Viss information kan komma att sparas längre om detta är ett krav enligt andra juridiska villkor. Dock försäkrar vi att alla hantering av personlig data alltid utförs med hög säkerhet och sekretess.

Ändringar av Integritetspolicy
Vi kan utföra ändringar i dessa villkor, om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig. Genom att regelbundet besöka dessa villkor, är du medveten om den senaste uppdaterade versionen.

Övrigt
Observera, Liv & Loke har inte möjlighet att hantera din order eller förfrågan om att skapa ett konto på hemsidan, om du inte förser oss med de personuppgifter som omnämns i dessa villkor.

Hur du kontaktar oss
Denna Integritetspolicy gäller från: Liv & Loke, email: info@livloke.com

Senast uppdaterad 2023-10-19